آیین نامه تشکیل شورای ورزش

برای دانلود فایل آیین نامه تشکیل شورای ورزش موسسات آموزش عالی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

آیین نامه تشکیل شورای ورزش موسسه آموزش عالی