شرح وظایف اداره تربیت بدنی

اهم وظایف اداره تربیت بدنی
همکاری کامل با گروه تربیت­ بدنی در واحدهای تربیت بدنی ۱ و۲ 
برگزاری کلاس های فوق برنامه ورزشی جهت شرکت در مسابقات ورزشی منطقه ای و کشوری در رشته های مختلف
شرکت در مسابقات سراسری دانشگاه ها و موسسات سراسری کشور در رشته های مختلف ورزشی مشروط به کسب مقام منطقه ای یا دارا بودن حکم ورزشی کشوری و ملی.
برگزاری و معرفی علاقمندان به شرکت در کلاس های مربیگری و داوری به اداره تربیت بدنی.
برگزاری مسابقات درون دانشگاهی به مناسبت های مختلف.
برگزاری همایش های ورزشی.