فرایند عضویت

کلیه اساتید محترم دانشگاه نهاوند می‌توانند جهت عضویت در بسیج اساتید، به همراه مدارک زیر به دفتر کانون مراجعه نمایند.

۱- دو قطعه عکس ۴*۳ پشت نویسی شده                                           

۲- کپی کارت ملی (پشت و رو)

۳- کپی شناسنامه (تمامی صفحات)

۴- کپی آخرین مدرک تحصیلی

۵- کپی آخرین حکم استخدامی

-تبصره: برای اساتید مدعو و حق التدریس به جای بند ۵، نامه تدریس از آموزش ضمیمه گردد.

۶- رزومه علمی مختصر

دفتر بسیج اساتید دانشگاه نهاوند: سایت اصلی دانشگاه نهاوند _ طبقه اول