معرفی اداره تربیت بدنی

نظر به اهمیت مسأله ورزش در سلامت جسم و تأثیر آن بر روح انسان، اداره فوق برنامه تربیت بدنی دانشگاه در راستای تحقق اهدافی مانند توسعه رشته های مختلف ورزشی، ترغیب دانشجویان به شرکت در فعالیت های ورزشی، تشکیل تیم های ورزشی به برگزاری مسابقات ورزشی، ‌پیش بینی و تهیه وسایل و تجهیزات ورزشی و مراقبت و بهره برداری سالن ها و تأسیسات و تجهیزات ورزشی فعالیت می کند. این اداره با فراهم کردن امکانات لازم ورزشی برای دانشجویان سعی در ایجاد محیطی شاداب و پر تحرک برای قشر جوان و پر انرژی دارد.