معرفی اهداف و مراکز

معرفی و اهداف مرکز
سلامتی از نظر سازمان بهداشت جهانی دارا بودن سلامت کامل جسمی و روحی تعریف شده است. چالش اصلی اینجاست که ما چگونه و از کجا باید پی به وضعیت سلامتی و تندرستی خود ببریم. درد اصلی ترین نشانه بیماری است و آدمی از این طریق متوجه ایجاد اختلال در بدن خود می شود، منتها زمانی درد به سراغ ما می آید که دیگر کار از کار گذشته و فرد وارد مرحله بیماری شده است. همانطور که می­دانید پیشگیری بهتر از درمان است، از این رو دانشمندان امروزه روش ها و آزمون هایی را طراحی و توصیه نموده ­اند که به راحتی فرد می تواند به وضعیت سلامتی خود پی برده و در جهت حفظ و بهبود آن تلاش نماید.
در همین راستا با هدف تشخصی، پیشگیری، تعیین وضعیت و ارائه مشاوره ورزشی به دانشگاهیان و عموم مردم مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی دانشگاه مراغه با استفاده از توانمندی­ها و مشاوره اساتید دانشگاه و متخصصین علوم ورزشی طراحی و راه­ اندازی گردید تا ضمن رصد وضعیت تندرستی و سلامتی افراد، مشاوره های صحیح را در جهت حفظ و ارتقا آن ارائه نمایند.
از جمله اهداف مرکز علمی ارزیابی تندرستی، ساختار-ترکیب بدن و مشاوره ورزشی عبارت است از:
۱- پایش سلامت دانشجویان، دانش ­آموزان و کلیه اقشار جامعه
۲- اندازه گیری و ارزیابی ترکیب بدن
۳- توصیه های لازم جهت کنترل وزن و ارائه برنامه های تمرینی متناسب با شرایط جسمانی، سن و جنس
۴- ارزیابی های ساختار قامتی و اسکلتی و شناسایی ناهنجاری های اسکلتی
۵- شناسایی، رفع و اصلاح ناهنجاری های اسکلتی با ارائه برنامه تمرینی مناسب
۶- ارزیابی های تندرستی، فیزیولوژیک و آمادگی جسمانی و ارائه برنامه تمرینی مناسب