پرسشنامه طرح غربالگری کلیه دانشجویان

به اطلاع دانشجویان گرامی می‌رساند جهت تکمیل فرم کارنامه سلامت (روان و جسم) به صورت الکترونیکی از تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹ از طریق سامانه سجاد به لینک زیر مراجعه فرمایید:

 

https://portal.saorg.ir/mentalhealth/

 

شایان ذکر است تکمیل فرم مذکور قبل از انتخاب واحد برای کلیه دانشجویان الزامی می‌باشد.