اطلاعیه درخواست وام دانشجویی نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

[pdf-embedder url="http://stu.nahgu.ac.ir/wp-content/uploads/2020/10/اطلاعیه-درخواست-وام-دانشجویی.pdf" title="اطلاعیه درخواست وام دانشجویی"]
۶ آبان ۱۳۹۹

جدول نوع و مبلغ وام های دانشجویی در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

۲۹ مهر ۱۳۹۹

جدول نوع وام و زمان بندی اعطای وام های دانشجویی در نیم سال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

۲۹ مهر ۱۳۹۹